+31 88 20 80 810 info@levanimo.nl
Selecteer een pagina

Van idealen naar praktijk

Ons grootste voorrecht in het leven is mogen worden wie je werkelijk bent. Wat als we kinderen stapsgewijs kunnen begeleiden om meer zichzelf te zijn? Als we de focus verschuiven van wat je weet naar wie je bent en wie je mag zijn? En dat integreren op een plek waar de meeste kinderen meer dan 10.000 uur doorbrengen: het onderwijs? De grote vraag bij dit soort (onderwijs)idealen is altijd: hoe vertaal je die prachtige idealen naar de concrete én werkbare praktijk? En daarom hebben wij een nieuwe tak van sport: Levenshoudingsgericht Onderwijs.

Hierbij gaat het niet om wat je weet, maar om wie je bent. Dat je leert om jezelf te zijn en de vaardigheden mag ontwikkelen om jezelf staande te houden in onze wereld. Dat je les krijgt in en over het leven, niet één keer in de week, maar dagelijks als start van de schooldag. Dat school een plek is waar je veilig en op je eigen tempo gericht en zelfbewust mag groeien. Een school waarbij dit al bijna vier jaar dagelijks in de praktijk wordt gebracht is de School of Understanding.

Model Levenshouding in het Onderwijs – Milou Segers, 2019

Om de term “levenshouding” wat verder te definiëren hebben we een model ontwikkeld waarmee inzichtelijk wordt gemaakt welke onderdelen betrokken zijn bij het implementeren van levenshouding in het onderwijs.

Overview Model Levenshouding in het Onderwijs

Levenshouding betekent een constante interactie tussen je ‘zijns-stuk’ en datgene wat je ‘doet’. Oftewel wie je bent en wat je doet. In het model Levenshouding in het Onderwijs is die splitsing tussen zijn en doen duidelijk zichtbaar tussen de cirkels (zijn) en de pijlen (doen).

Wat opvalt is de grote IK in het midden van model. Levenshouding begint namelijk altijd bij jezelf en je eigen ontwikkeling als persoon. Alleen als jij bereid bent om jouw levenshouding centraal te stellen, kun je de levenshouding van anderen beïnvloeden. Hoewel de pijlen naar buiten gericht zijn, geeft de grote cirkel in het midden aan dat er sprake is van een continue en wederzijdse wisselwerking tussen jouw levenshouding en de levenshouding van de ander.  

Toepassing Model Levenshouding in het Onderwijs

Ik:

Jij bent de belangrijkste persoon in dit model. Alles begint en eindigt bij jou! Wanneer je in het onderwijs werkt, kom je met verschillende personen in aanraking – kinderen, ouders, collega’s en natuurlijk ook je eigen privé relaties. Telkens wanneer je aan de slag gaat met levenshouding, start je met je eigen persoonlijke proces. Wat weet je ervan, welke vaardigheden beheers wel en welke nog niet, hoe is jouw houding op dit gebied en hoe kun je met de inzichten die je opdoet nog meer jezelf worden?

Voorbeeld: Je gaat in je klas aan de slag met het thema geluk. Je leest wat theorie over dit onderwerp, verdiept jezelf in de achtergrond, je meet je eigen geluksniveau en je voert een paar interventies uit om je geluksniveau te verhogen. Bij levenshouding is niets belangrijker dan zelf doorleven wat je wil bereiken. Oftewel practice what you preach.

Kind & lesgeven

De kinderen in je klas zijn jouw belangrijkste doelgroep. Jij hebt de prachtige taak en grote verantwoordelijkheid om ze te laten groeien tot wie ze zijn. En dat doe je door datgene wat je goed kan: lesgeven. Net zoals kinderen op school les krijgen in taal en rekenen, krijgen ze ook les in het leven leren leven. Ze leren stapsgewijs, op niveau, met concrete doelen aan de hand van een ononderbroken ontwikkelingslijn hoe ze hun levenshouding kunnen ontwikkelen.

Voorbeeld: in je levensles start je met vragen wat de kinderen verstaan onder geluk. Je legt uit dat er verschillende soorten geluk zijn, je leest een boek voor over geluk en je gaat de rest van de tijd “oefenen” om geluk te ervaren en tot slot stel je een doel voor die dag (bijv. “Ik ervaar rockstar happiness”).

Ouders & Psycho-educatie

De gouden driehoek tussen kind, ouder en school is een prachtige vertaling naar de onderlinge relaties die je met elkaar hebt. Een manier om ouders in aanraking te komen met levenshouding is door het geven van psycho-educatie. Een stukje uitleg over de theorie waarin de ouder leert om te gaan met een onderdeel van levenshouding.

Voorbeeld: elke eerste dinsdag van de maand komen ouders naar school voor een stuk verdieping van hun eigen levenshouding én krijgen ze inzicht in de levenshouding van hun kind. Je deelt een stukje theorie, je hebt een onderdeel zelf-onderzoek (bijv. met een korte vragenlijst), je vertelt welke doelen komende periode op school aan bod komen en hoe je dit vertaalt naar concrete lessen en interacties en tot slot kun je tips voor thuis meegeven.

Collega’s & inspireren

Misschien ben je de eerste die met levenshouding aan de slag gaat. In plaats van anderen te verplichten zich te verbinden aan een vorm van Levenshoudingsgericht onderwijs, kun je starten met inspireren. Doe wat jij goed doet en dan komen collega’s vanzelf naar je toe. Laat af en toe een andere benadering zien of deel je successen op het gebied van levenshouding.

Voorbeeld: tijdens de vergadering gaat het over ouderbetrokkenheid. Het doel is zoveel mogelijk manieren te vinden waarop school de ouderbetrokkenheid kan verhogen. Jij deelt wat je hebt bereikt met de psycho-educatie, of successen op basis van kleine interventies die je hebt voorgesteld tijdens een oudergesprek.

Eigen relaties & voorleven

Ook in je eigen leven zul je veranderingen gaan opmerken wanneer je bewuster in het leven gaat staat. Hoe graag je ook zou willen dat iedereen net zo fanatiek als jij aan de slag gaat, ga niet pushen of mensen dwingen tot persoonlijke ontwikkeling, maar probeer het levende voorbeeld te zijn van datgene waar jij in gelooft. Als je dat kunt zijn, dan komen mensen vanzelf – en vanuit hun intrinsieke motivatie – naar jou toe.

Voorbeeld: je partner vraagt zich af waarom je ineens zo vrolijk bent. Je kunt dat moment mooi aangrijpen om te vertellen over je ervaringen, een kort filmpje over de theorie laten zien of je eigen interventies delen.

Wil je meer weten over hoe je levenshouding in de praktijk brengt, kijk eens op onze website voor de Opleiding Levenshoudingsgericht Onderwijs. Er zijn nog een paar plekken vrij voor volgend jaar.


%d bloggers liken dit: