+31 88 20 80 810 info@levanimo.nl
Selecteer een pagina

Leerkrachten zijn waardevolle personen in het onderwijs. Niet omdat ze de stof goed kennen of goed kunnen administreren, maar omdat ze de begeleider zijn van leerlingen in een weg van opgroeien, karakter en identiteit vormen en leren. Helaas gaat er nu nog veel tijd verloren aan repeterende handelingen om de lesstof keer op keer te vertellen en om bewijs te verzamelen over de groei van de leerling. Wij denken dat dat beter kan. Dat veel van die handelingen geautomatiseerd kunnen worden waardoor de leerkracht zijn handen vrij heeft om echt met de leerling bezig te zijn en geholpen wordt om zaken te signaleren in het groeipad van de leerling die nu wel eens verloren gaan door de hoge werkdruk en de vele taken die liggen op het bord van de leerkracht.
GroeiWijs biedt hier de oplossing voor in samenwerking met leerkrachten en IT professionals!

Missie

Gepersonaliseerd leren mogelijk maken, makkelijk werkbaar voor de leerkracht, overzichtelijk voor ouders en motiverend voor leerlingen

 

 

 

De uitdaging

De leerkracht ervaart hoge werkdruk. Werken met grote aantallen leerlingen met allemaal verschillende niveaus en behoeftes. Administratieplichten, toetsprotocollen en klassenmanagement slokken veel tijd op en gaan ten koste van de tijd om echt met het kind te besteden.

De leerling moet mee in de gemiddelde stroom, differentiatie wordt aangeboden al naar gelang het in de groep te organiseren is, maar vaak is het niet haalbaar om alle niveaus te geven wat ze nodig hebben. De toetsresultaten zijn een momentopname die vaak geen recht doen aan de capaciteiten van het kind.

De ouders hebben te weinig zicht op de ontwikkelingsvoortgang van het kind op school en zijn afhankelijk van informatie die de leerkracht hen verstrekt. Ook daar is minimale tijd voor beschikbaar door het grote aantal kinderen en de werkdruk. Zo worden de rapportgesprekken beladen momenten met soms onprettige verrassingen.

De oplossing

Doelen

De leerling werkt aan zijn eigen persoonlijke doelen, gekozen uit bestaande leerlijnen of leerlijnen die door de school zijn ontwikkeld. De leerling kan er groepsgewijs aan werken of individueel. Op doelniveau is voor de leerkracht ook inzichtelijk welke leerlingen er nog meer aan dat doel werken om zo kinderen aan elkaar te koppelen met dezelfde doelen of hetzelfde niveau of juist een ander niveau zodat ze elkaar kunnen helpen.

Activiteiten

GroeiWijs biedt de school de mogelijkheid om leerobjecten toe te voegen en te koppelen aan doelen. Zo kunnen kinderen die aan een doel werken direct zien wat ze kunnen gaan doen om het doel te behalen of ermee te oefenen. Hoe langer de school werkt met groeiwijs, hoe meer leermateriaal er beschikbaar komt. Leerkrachten kunnen hun lesideeën delen en bijvoorbeeld leuke activiteiten van stagiaires kunnen worden hergebruikt. Zo ontstaat er een rijke leeromgeving. Op termijn ontwikkelen we ook functionaliteit om de activiteiten de plannen in bijvoorbeeld een weektaak.

Voortgang

GroeiWijs maakt de voortgang op elk moment inzichtelijk voor de leerkracht, de leerling en de ouders. De voortgang is altijd actueel te bekijken waardoor zwaar beladen rapport momenten niet langer nodig zijn. De leerling maakt zijn voortgang zichtbaar in zijn portfolio. Leerkrachten hebben overzicht over de doelen en kunnen daar rapporten voor genereren op elk moment. Die rapporten kunnen voor de school op maat worden ontwikkeld afhankelijk van over welke doelenoverzicht gewenst is. De ouders hebben inzicht in wat de leerkracht en leerling met ze delen op de tijdlijn en in het doelenoverzicht.

Portfolio

De leerling bouwt een portfolio op door middel posts en feedback op doelen. Deze staan chronologisch op zijn persoonlijke tijdlijn. Er kunnen foto’s en video’s op van activiteiten en resultaten, maar ook evaluaties en reflecties van de leerkracht en de leerling op zijn leerproces. Op termijn ontwikkelen we functionaliteit waarin de leerling ook periodiek een mooie portfolio pagina kan creëren met zijn beste werk en leukste foto’s en video’s

Leerlijn ontwikkeling

GroeiWijs is flexibel ingericht zodat de school in staat is om zelf leerlijnen te ontwikkelen en leerlingen daarop te volgen. Zo kan de school gebruik maken van een combinatie van bestaande lesmethodes, LO kerndoelen en eigen ontwikkelde leerlijnen.

Communicatie

GroeiWijs faciliteert communicatie tussen leerkracht en leerling. Ze kunnen berichten naar elkaar sturen, krijgen een melding wanneer er iets is om te bespreken en kunnen feedback met elkaar delen. In de toekomst wordt ook communicatie met de ouders via GroeiWijs mogelijk gemaakt.

Plannen voor de toekomst

GroeiWijs werkt continu aan ontwikkeling.
Samen met leerkrachten kiezen we steeds nieuwe mogelijkheden om toe te voegen.

De afgelopen periode hebben we toegevoegd:

  • Meten van Welbevinden
  • Doelen voor Levenshouding, Leren leren en Executieve functies
  • Signaleren van te weinig feedback
  • Eenvoudige weergave met auditieve doelen voor kinderen die nog niet kunnen lezen

De volgende ontwikkelpunten staan al op de agenda:

  • Automatische individuele weekplanning op niveau
  • Koppelingen met methodes en oefenprogramma’s

Heb jij interesse om GroeiWijs op je school te gebruiken? Neem dan contact op met claartje@levanimo.nl